Wat is de klimaatimpact van bitcoin?

Gepubliceerd op 30 september 2022 om 18:59

Laten we het eens hebben over crypto en het klimaat. Na de corona crisis is de beweging naar een CO2-neutrale samenleving in 7de versnelling geschoten. Er zijn veel stemmen die beweren dat bitcoin slecht is voor ons klimaat waaronder Greenpeace. Greenpeace is zelfs begonnen met een campagne tegen bitcoin.
Alle gekheid bij elkaar, wil ik in dit artikel graag op een nuchtere manier de werking van bitcoin benaderen. We bekijken kort hoe bitcoin werkt en waarom deze manier van werken zo belangrijk is voor de integriteit van het netwerk. Tenslotte toon ik aan waarom het nog niet zo erg is voor het klimaat als men u probeert te doen geloven.

 

Proof-of-work vs proof-of-stake

Cryptomunten hebben onderliggend een blockchain die draait dankzij een consensusmechanisme. De blockchain kan je zien als een verzameling van gegevens waar alle transacties of andere belangrijke data worden opgeslagen. Het consensusmechanisme zorgt ervoor dat het gehele netwerk akkoord gaat met de transacties en dat deze worden bevestigd op de blockchain.

Ethereum heeft in 2022 een migratie van zijn consensusmechanisme gedaan waardoor het vandaag véél minder energie verbruikt. Algemeen wordt er aangenomen dat het energieverbruik met 99% is gezakt. Hoe ze dat hebben gedaan? Door hun consensusmechanisme over te schakelen van proof-of-work naar proof-of-stake.

Welke proof??!! proof-of-work (PoW) is een mechanisme waarbij er zeer veel computerrekenkracht is vereist om de transacties op de blockchain te bevestigen. In proof-of-stake (PoS) is dit niet zo. Daar is het belangrijk dat je een hoog bedrag vastzet op het netwerk waardoor je transacties kan goedkeuren. Probeer je fraude te plegen tijdens de validatie van transacties? Dan verlies je het bedrag dat je hebt vastgezet. Deze manier van werken vereist véél minder computerrekenkracht, maar tegenstanders beweren dat deze manier van werken neigt naar centralisatie.

Bitcoin is vandaag de grootste cryptomunt die nog steeds gebruik maakt van proof-of-work. De meeste crypto's maken tegenwoordig gebruik van proof-of-stake of nog andere consensusmechanismen die ik hier niet verder ga bespreken. De migratie van ethereum naar proof-of-stake is waarschijnlijk goed voor ethereum, maar waarom is dat niet zo voor bitcoin?

 

Het blockchain trilemma

In crypto praat men soms over het blockchain trilemma. Het trilemma zegt: Wanneer je een blockchain ontwerpt is het bijna onmogelijk om decentralisatie, veiligheid en schaalbaarheid te combineren. Meestal kan je maar 2 van de 3 eigenschappen garanderen. Decentralisitie en veiligheid spreken waarschijnlijk voor zich. Met schaalbaarheid bedoelt men de snelheid van het netwerk. Hoeveel transacties het netwerk kan verwerken per seconde.

Bitcoin en proof-of-stake?

Een recent rapport van Kraken stelt dat PoS ideaal is voor de verbetering van schaalbaarheid, maar het neigt meer naar centralisatie. 

In een PoS consensus mechanisme wordt diegene met de hoogste inleg op het netwerk bevoordeeld. De hoogste inleggers kunnen de meeste transacties bevestigen en dus meer beloning binnen halen. Op lange termijn zou dit ervoor kunnen zorgen dat enkel nog een beperkt aantal grote partijen instaat voor het beheer van de blockchain.

Bitcoin wordt beschouwd als de beste vorm van geld ooit uitgevonden en het is belangrijk voor de geloofwaardigheid dat het gedecentraliseerd blijft.

PoW is een belangrijke eigenschap om dit zo te houden. Dankzij PoW is bitcoin vandaag decentraal en veilig ten koste van de schaalbaarheid. Een migratie naar PoS zou dit in gevaar kunnen brengen en kunnen leiden tot een betere schaalbaarheid ten koste van de decentralisatie.

Daardoor blijft het probleem bestaan dat bitcoin te traag is om wereldwijd te worden gebruikt als betalingsplatform. Voor dit probleem heeft men het lightning netwerk bedacht. Dit netwerk is een 2de laag die bovenop de blockchain van bitcoin wordt gebouwd. Misschien een goed onderwerp om een volgend artikel over te schrijven.

 

Is het energieverbruik van bitcoin te hoog?

Er zijn media die beweren dat bitcoin op jaarbasis evenveel stroom verbruikt als een heel land. Ik wilde hierover eens mijn eigen onderzoek doen en vond het rapport van 'Galaxy Digital' waarin het stroomverbruik van bitcoin wordt vergeleken met het reguliere banksysteem en de goudindustrie.

Bovenstaande grafiek spreekt voor zich, maar dat betekent niet dat de bitcoin gemeenschap zelfgenoegzaam kan zijn. Bitcoin-miners, de jongens die deze dure computers bedienen en de hoge elektriciteitskosten betalen, zijn gebaat bij een zo laag mogelijke energieprijs.

Hoe bitcoin miners bijdragen aan duurzame energie

Hoe lager de energiekosten van de miners, hoe hoger hun rendement. Daarom draaien de meeste miners al op duurzame energie zoals zonne-energie. En er zijn meer projecten in de maak. bitcoin miners onderzoeken de mogelijkheid om zich in de buurt van elektriciteitscentrales te vestigen, wat hen het voordeel zou geven om goedkope stroom af te nemen in geval van overproductie van de stroomcentrale. Overproductie wordt nu de aarde in geschoten, maar deze oplossing recupereert de stroom uit overproductie.

Een ander project is het gebruik van methaan uit olieraffinaderijen en de omzetting daarvan in elektriciteit. Meestal wordt dit methaan verbrand maar met dit project kan het methaanafval worden omgezet in goedkope stroom voor bitcoin miners. Goed voor het klimaat en goed voor bitcoin.

 

Conclusie

Zoals u kunt zien, zijn bitcoin-miners de voorlopers in het onderzoek naar duurzame energie. Zij kunnen alleen maar gedijen op deze hernieuwbare en duurzame energiebronnen omdat het hun kosten voor bitcoin mining in toom houdt. Dankzij deze projecten en de vindingrijkheid van mijnwerkers kan bitcoin decentraal en veilig blijven en zijn functie van solide geld behouden.